ร่วมงานกับเรา


บริษัท รุ่งโรจน์ แอด เซอร์วิส จำกัด เป็นบริษัทที่มีความคิดสร้างสรรค์ ใฝ่พัฒนา สามารถปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงและมุ่งมั่นที่จะพัฒนาบริษัทให้ดำเนินอยู่และ เติบโตในตลาดอุตสาหกรรมการพิมพ์ระดับโลกได้ โดยบริษัทเราให้อิสระการเสนอความคิดสร้างสรรค์ การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และความเป็นกันเองในหมู่พนักงานและหัวหน้าลูกน้องตลอดจนผู้บริหาร

สวัสดิการพนักงาน บริษัท รุ่งโรจน์ แอด เซอร์วิส จำกัด


ค่าล่วงเวลา
ค่าเบี้ยขยัน
ค่าอาหารกลางวัน
การปรับค่าจ้างประจำปี
Gift Voucher วันเกิด
เงินโบนัสประจำปี
วันหยุดประจำปี
วันลาตามกฎหมายกำหนด
เงินสนับสนุนต่างๆ
ประกันสังคม
ตรวจสุขภาพประจำปี
เครื่องแบบพนักงาน
การอบรมต่างๆ
กิจกรรมและงานเลี้ยงตามเทศกาลต่างๆ

Cookie Consent

This website uses cookies or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy