นโยบายคุณภาพ


มุ่งมั่นส่งมอบทัน
ผลิตภัณฑ์สอดคล้องตามกฎหมาย และปลอดภัยทางอาหาร
ใส่ใจผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในทุกกระบวนการ
บริหารงานด้วยมาตรฐานสากล


วิสัยทัศน์

เราจะเป็นธุรกิจผลิตสิ่งพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ ที่ปลอดภัย มีคุณภาพ และการบริการหลังการขายที่มีประสิทธิภาพ เพื่อสร้างรายได้ให้กับลูกค้าและสามารถดำเนินกิจการได้อย่างต่อเนื่อง

พันธกิจ

  1. ผลิตและส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ สอดคล้องตามกฎหมายและปลอดภัยทางอาหาร ได้มาตรฐานตามข้อกำหนดของลูกค้าเพื่อให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจ
  2. ตรวจสอบ วิเคราะห์ และติดตาม ในทุกๆ ขั้นตอนของการทำงาน ตั้งแต่การรับคำสั่งซื้อจนถึงการส่งมอบ
  3. ส่งเสริมและพัฒนาบุคคลากร รวมไปถึงระบบการทำงาน ให้มีคุณภาพอย่างต่อเนื่องCookie Consent

This website uses cookies or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy